..

giải đề lần 1 ĐHKHTN-2014

GIẢI ĐỀ HÓA KHTN HÀ NỘI LẦN 1-2014

NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2014 TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG THƯỢNG ĐỨC

NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2014 TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG THƯỢNG ĐỨC

THƯỢNG ĐỨC

THƯỢNG ĐỨC

giải đề lần 1 ĐHKHTN-2014

Thứ tư, 08 Tháng 1 2014  |  Tổ chuyên môn
giải đề lần 1 ĐHKHTN-2014

GIẢI ĐỀ HÓA KHTN HÀ NỘI LẦN 1-2014

NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2014 TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG THƯỢNG ĐỨC

Thứ tư, 15 Tháng 1 2014  |  Tổ chuyên môn
NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2014 TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG THƯỢNG ĐỨC

5 trở ngại thường gặp khi học ngoại ngữ

Thứ ba, 24 Tháng 12 2013  |  QTI
5 trở ngại thường gặp khi học ngoại ngữ

Muốn học tốt ngoại ngữ, người học phải biết hội tụ một số yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là tính kiên nh...

Vật lí học năm 2014 có gì mới? (Phần 1)

Thứ hai, 23 Tháng 12 2013  |  QTI
Vật lí học năm 2014 có gì mới? (Phần 1)

Năm 2013 đã trôi qua cùng với sự hoan hỉ khi Giải Nobel Vật lí được trao cho Peter Higgs và François Englert c...

Sáu bước để học tốt môn Văn

Thứ hai, 23 Tháng 12 2013  |  QTI
Sáu bước để học tốt môn Văn

Nhiều bạn cho rằng môn Văn là bộ môn “gây mê” nhanh chóng nhất, khó nuốt nhất. Thế nhưng môn Văn có thật sự đá...

Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về vùng trời Việt Nam ngày 5-6-1984

Thứ ba, 24 Tháng 12 2013  |  QTI
Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về vùng trời Việt Nam ngày 5-6-1984

1. Vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là khoảng không gian ở trên đất liền, nội thủy, lãnh ...

Lọc nước bằng vi khuẩn

Thứ tư, 25 Tháng 12 2013  |  QTI
Lọc nước bằng vi khuẩn

Xử lý chất hữu cơ, lọc nitơ
Thực hư chất lượng lọc nước cũng như khả năng lọc những loại chất bẩn hay hóa chất ...